Farma Hvězda - zemědělská výroba a služby

tisk

Farma Hvězda - separovaný sběr biologicky rozložitelného odpadu

Naše společnost od 12. 3. 2018 zajišťuje systém separovaného sběru biologicky rozložitelného odpadu tak, aby došlo na území obce Hřibojedy a okolních obcí na území Královéhradeckého kraje ke zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů.

Pořízení traktorového kontejnerového návěsu a kontejnerů bylo spolufinancováno Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí se zdrojem podpory z Ministerstva životního prostředí ČR a ve spolupráci se zprostředkujícím subjektem - Státním fondem životního prostředí ČR.

Kontejner na sběrném místě v obci Hřibojedy

Kontejner na sběrném místě
v obci Hřibojedy

Kontejner na sběrném místě v obci Hřibojedy

Kontejner na sběrném místě
v obci Hřibojedy

 

Kontejnerový nosič

Kontejnerový nosič

Skládání kontejneru - Žireč

Skládání kontejneru - Žireč

 

Farma Hvězda - zemědělská výroba a služby pro zemědělství, zahradnictví a zimní údržbu komunikací

Sklizeň pícnin

Sklizeň pícnin

 

Sklizeň pícnin

Sklizeň pícnin

Doprava pícnin

Doprava pícnin 

 

Prodej pícnin

Prodej pícnin
  

Údržba trávníků břehů, zahrad a pastvin horským traktorem BCS se speciálními pneumatikami

Údržba trávníků břehů, zahrad
a pastvin horským traktorem BCS
se speciálními pneumatikami

 

Přeprava  cisternovým návěsem POMOT 6 m3 s vývěvou

Přeprava cisternovým návěsem
POMOT 6 m3 s vývěvou

Polní práce - podmítka diskovým zařízením SMS Rokycany DB 300 N/P o záběru 3 m

Polní práce - podmítka diskovým zařízením
SMS Rokycany
DB 300 N/P o záběru 3 m

 

Polní práce - orba 4-radličným pluhem OWERUM se záběrem od 1,4 m do 2 m

Polní práce - orba 4-radličným pluhem OWERUM se záběrem od 1,4 m do 2 m

Polní práce - setí secí kombinací  RABEWERK o záběru 3 m

Polní práce - setí secí kombinací RABEWERK
o záběru 3 m

 

Zimní údržba komunikací traktorem VALTRA s šípovým pluhem a natáčecí zadní radlicí šířky od 2,9  m do 3,3 m

Zimní údržba komunikací traktorem VALTRA
s šípovým pluhem a natáčecí zadní radlicí
šířky od 2,9 m do 3,3 m

Zimní údržba komunikací posypem horským traktorem BCS

Zimní údržba komunikací posypem
horským traktorem BCS